کارگاه آموزشی مهندسی VoIP در دانشگاه یزد برگزار می شود

کارگاه آموزشی مهندسی VoIP در دانشگاه یزد با همکاری شرکت مدیران توسعه برگزار می شود.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره روی بنر تماس بگیرید

الهه طالبی نژاد
ارسال دیدگاه